• ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/09/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/09/05
  • تعداد بازدید: 544
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد. طبق این پژوهش بازه 5 ساله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392-1388 مورد بررسی قرار گرفت. در بین سال های مورد بررسی در 90 شرکت با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزار eview 7، نقد شوندگی سهام تحت 3 معیار گردش معاملات، ارزش معاملات و تعداد دفعات معاملات مورد سنجش قرار گرفت. همچنین سه شاخص رشد شرکت، نسبت بدهی و اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد، نتایج آزمون حاکی از آنست که بین بین تمرکز مالکیت و گردش معاملات، بین تمرکز مالکیت و ارزش معاملات رابطه معناداری وجود دارد، اما وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و تعداد دفعات معاملات تایید نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم