• نقش توریسم در توسعه گردشگری شهرهای کوچک مورد مطالعه شهر کیاسر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/12/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/12/01
  • تعداد بازدید: 802
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شهر بعنوان یکی از دستاوردهای بشر از دیرباز مورد توجه تمدن ها بوده است. شهرها به علت دارا بودن جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، از مقاصد گردشگری محسوب می شوند. توسعه گردشگری شهری آثار مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد، ایجاد تعادل در این زمینه، به گونه ای که آثار مثبت بیش از آثار منفی باشد، نیازمند اتخاذ سیاست های مدیریتی قوی است. بنابراین، پایداری در گردشگری شهری، مستلزم توجه نظام مند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی، و زیست محیطی است تا استفاده از جاذبه های گردشگری، مطابق با نیاز آموز و حفظ و ماندگاری این منابع برای آیندگان باشد. هدف های این تحقیق آسیب شناسی و موانع توسعه گردشگری در شهر کیاسر و به بررسی و قابلیتهای گردشگری و ارائه راهکارهای توسعه گردشگری شهر کیاسر پرداخته ایم. توسعه گردشگری در یک منطقه بر محیط اجتماعی و اقتصادی آثار مثبت بسیاری دارد که از جمله آنها می توان به اشتغالزایی، افزایش درآمد، سود ناشی از تولید و عرضه محصولات دامی و کشاورزی به گردشگران، کاهش مهاجر فرستی منطقه، ارتقای سطح عمومی سواد، بهداشت و رفاه تاثیر به سزایی خواهد داشت. هم چنین توسعه گردشگری موجب بازبینی فرهنگ بومی، تلاش در زنده نگه داشتن آن، حفظ سنت های نمادین، مرمت و توجه به مکان های تاریخی و فرهنگی، روی آوردن مجدد به تولید صنایع دستی و ... می شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی است، پس از جمع آوری اطلاعات میدانی که با استفاده از ابزار پرسشنامه تکمیل شده، با استفاده از نرم افزار spss و آزمون t تک نمونه ای اقدام به تحلیل روابط بین متغیرها و از مدل swot برای ارئه راهکارها استفاده شده است و هم چنین برای نمایش نتایج داده های تحلیلی و توصیفی از نرم افزار gis و excel استفاده شده است .هدف کلی این تحقیق به مطالعه و تدوین برنامه راهبردی و اجرایی توسعه صنعت اقتصادی و گردشگری در شهر کیاسر پرداخته ایم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها