• مطالعه و بررسی برای بهبود عملکرد تحلیل پوش اور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/12/20
  • تعداد بازدید: 513
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل استاتیکی پوش آور، به عنوان روش کامپیوتری ساده شده برای ارزیابی عملکرد سازه ها، در حال محبوب شدن است. این روش بیان می کند که پاسخ سازه فقط توسط مود اول کنترل شده، و این مود با گذشت زمان ثابت می ماند. مثال های متعددی نشان داد که پاسخ حداکثر سازه ای، اثر مود های بالاتر را در مقایسه با جواب های به دست آمده از تحلیل دینامیکی، کمتر از میزان واقعی در نظر می گیرد. این امر موجب ایجاد خطای قابل توجهی می شود، خصوصا برای سازه های با پریود طولانی یا موقعی که یک مکانیزم شکست محلی تشکیل شده و به تبع آن خصوصیات دینامیکی سازه تغییر می کند. در این مقاله، یک الگوی بار جانبی به عنوان تقریبی از توزیع نیروهای اینرسی به دست آمده از تحلیل دینامیکی در طبقه که معادل با سیستم چند درجه ازادی سازه را که وابسته به زمان است، در نظر گرفته می شود. سپس تحلیل پوش آور استاتیکی برای تحلیل گام به گام سازه استفاده می شود تا زمانی که تغییر مکان طبقه بام به مقدار هدف خود برسد. از تحلیل چند قاب سازه ای نشان داده می شود که تغییر مکان طبقه و نیروی برش پایه که از طریق روش ارائه شده به دست می آید، نسبت به روش کلی تر پوش اور، تطابق بهتری با نتایج به دست آمده از تحلیل دینامیکی دارد و نسبت به تحلیل دینامیکی زمان کمتری برای محاسبات کامپیوتری نیاز دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها