• تحلیلی بر وضعیت مبلمان شهری و میزان رضایتمندی شهروندان مطالعه موردی منطقه 3 شهر سنندج

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/21
  • تعداد بازدید: 716
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی برنامه ریزی شهری، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد محیط آرام و جذاب برای شهروندان است و مبلمان شهری به عنوان یکی از عانصر محیط شهری، سهم بسزایی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان دارد. از سویی استانداردهای مبلمان شهری منجر به افزایش کارایی این عاصر، پایداری بیشتر مبلمان شهری و ارتقای سطح رضایت کاربران می شود. در این مقاله با استفاده از نرم افزارهای gis و spss، جمع آوری داده ها از طریق پیمایش میدانی و توزیع پرسشنامه در میان کاربران مبلمان ها، به بررسی کمی و کیفی این عانصر پرداخته شده است. براساس مطالعات انجام شده، نقاط ضعف فراوانی در برنامه ریزی این عناصر در سطح محدوده یافت می شود ازجمله عدم جانمایی ضحیح عناصر مختلف مبلمان شهری، تراکم بیش از حد انواع مبلمان، آشفتگی محیطی ناشی از پراکنش نامتعادل عناصر و....نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می دهد که جانمایی مبلمان و تجهیزات شهری فضاهای عمومی شهر سنندج متناسب با استانداردها، نمی باشد هم چنین تجهیزات مبلمان شهری در منطقه 3 با شرایط اقلیمی منطقه تناسب ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها