• بررسی عملکرد محور هیپوفیز تیروئید و متابولیسم کلسیم و فسفر در مبتلایان به تالاسمی ماژور استان هرمزگان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/06/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/06/01
  • تعداد بازدید: 339
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ناهنجاری های اندوکرین و اختلالات عملکرد غدد درون ریز در مبتلایان به تالاسمی بعلت تجمع آهن متعاقب تر انسفیوژن بطور مکرر گزارش گردیده است. جهت ارزیابی شیوع اختلالات تیروئیدی و متابولیسم کلسیم و فسفر در مبتلایان به تالاسمی استان هرمزگان تعداد 109 نفر از بیماران محدوده سنی 7 تا 21 سال با 107 فرد سالم در محدوده سنی مشابه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. پس از اندازه گیری قد و وزن و معاینه تیروئید از کلیه افراد نمونه خون ناشتا جهت اندازه گیری p, ca , tsh, rt3u,t4, t3 و فریتین صورت گرفت. 86% از مبتلایان به تالاسمی دارای فریتین بالای 1500 نانوگرم در میلی لیتر بو دند. شیوع گواتر در دختران مورد و شاهد به ترتیب 74% و 42% بود (0.05(p< اما در پسران تفاوت معنی داری نداشت. میانگین ft4i, t4 در مبتلایان به تالاسمی کمتر از گروه شاهد بود (0.05(p<. در حالی که میانگین tsh, t3 در دوگروه مورد و شاهد دارای تفاوت معنی داری نبود. 4.7% از افراد تالاسمیک ( 3دختر، 2 پسر) دارای tsh  بالای 5 و t4 م و ft4i در سال بودند (هیپوتیروئیدی تحت بالینی) و 9.1% آن ها ( 4 پسر و 6 دختر) دارای ft4i کمتر از حد طبیعی و tsh طبیعی بودند که می تواند مبین هیپوتیروئیدی مرکزی یا ses (sick euthyroid syndrome) باشد. مجموعاً 13.8% از مبتلایان به تالاسمی اختلالات محور هیپوفیزی تیروئیدی را نشان دادند. ارتباط معنی داری بین فریتین با شاخص های تیروئیدی مشاهده نگردید. میانگین کلسیم پسران در گروه مورد و شاهد به ترتیب mg/dl 8.7 و mg/dl 9.2 (0.05(p< بود اما در دختران تفاوت معنی داری وجود نداشت. میانگین فسفر در پسران و دختران مورد به شکل قابل ملاحظه ای بیش از گروه شاهد بود (0.0001(p<. در کل 27.6% از مبتلایان به تالاسمی دارای کلسیم کمتر از mg/dl 8.1 هستند و احتمال هیپوکلسمی با افزایش سن افزایش می یابد (0.33-=r، 0.05(p<. این بررسی معرف آنست که در استان هرمزگان (منطقه با دریافت ید کافی) شیوع هیپوتیروئیدی در مبتلایان به تالاسمی کم می باشد اما شیوع بالای هیپوکلسمی خصوصا با افزایش سن در این بیماران نیاز به ارزیابی های دوره ای کلسیم و فسفر را ایجاب می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم