• بررسی عوامل مؤثر بر هیدروژئوشیمی آبخوان دشت حمیدیه (استان خوزستان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/25
  • تعداد بازدید: 630
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  دشت حمیدیه از زیر حوزه های رودخانه کرخه در استان خوزستان می باشد که دارای آب و هوایی گرم و خشک است. از عوامل موثر در کیفیت آب این دشت، تبخیر زیاد و تاثیر سازندهای اطراف بر منابع آب این دشت می باشد. در این بررسی جهت تعیین شاخص های اشباع از نرم افزار فری کیو سی استفاده شد و نتایج نشان داد که تمامی نمونه ها نسبت به هالیت و اکثریت نمونه ها نسبت به ژیپس تحت اشباع، نیمی از نمونه ها نسبت به کلسیت و دولومیت فوق اشباع و نیم دیگر تحت اشباع می باشند. هم چنین نمونه ها از نظر تبادلات یونی مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج بررسی نمودار گیبس نشان می دهد که تبخیر و واکنش های آب- سنگ از عوامل موثر بر کیفیت آب دشت حمیدیه می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها