• ارزیابی و رتبه بندی روش های عمده تبلیغ در بانک های دولتی استان ایلام با به کارگیری تکنیک تصمیم گیری vikor

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/06/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/06/29
  • تعداد بازدید: 534
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تبلیغات یکی از ابزارهای مهم به منظور تأثیرگذاری بر خریداران احتمالی و یک ابزار مهم ارتباطی و ترویجی محسوب می شود. در این پژوهش تلاش شده، بانک های دولتی استان ایلام از نظر استفاده از روش های عمده تبلیغ، با استفاده از تکنیک تصمیم گیری vikor ارزیابی و رتبه بندی شوند. روش شناسی پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد، که برای توصیف متغیرهای پژوهش از روش کتابخانه ای و برای تحلیل داده ها از روش ویکور استفاده شده است. با استفاده از ابزار پرسشنامه از 12 نفر از خبرگان داده جمع آوری شد و پس از وزنده ی و تشکیل ماتریس تصمیم گیری، طی مراحل پنجگانه با استفاده از تکنیک تصمیم گیری ویکور، که یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است، بانک ها از نظر استفاده از روش های عمده تبلیغ مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفتند. در پایان به ترتیب بانک های کشاورزی، ملّی ایران و مسکن رتبه های اول تا سوم و بانک های توسعه تعاون و صنعت و معدن بدترین رتبه ها را از آن خود کردند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها