• اثر ستون های سنگی بر نشست و ظرفیت باربری پی های رادیه به کمک مدل سازی عددی سه بعدی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 494
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ستون های سنگی یکی از روش های بهسازی خاک ها جهت اصلاح پارامتر های ژئوتکنیکی می باشد که در سالیان اخیر به جهت صرفه اقتصادی وسادگی اجرا نسبت به سایر انواع شمع ها در کشور های در حال توسعه، مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. استفاده از این روش موجب کاهش نشست و افزایش ظرفیت باربری قابل ملاحظه در توده خاک های ضعیف مانند خاک های ریزدانه رسی، لای و ماسه های سست می گردد. در این مطالعه به بررسی پارامتر های تاثیرگذار از قبیل تعداد، فاصله، قطر و طول ستون ها ی سنگی پرداخته شده و برای این منظور از نرم افزار المان محدودplaxis3d foundation ، در مدل سازی توده خاک رسی نرم با پی رادیه به ابعاد 10*10 متر استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که با کاهش نسبت مساحت توده خاک به مساحت ستون های سنگی ،که با افزایش تعداد ستون های سنگی همراه خواهد بود میزان نشست کاهش و ظرفیت باربری افزایش می ابد، درحالی که با افزایش قطر ستون سنگی میزان نشست و ظرفیت باربری به صورت ناچیز تغییر پیدا می کند. هم چنین فاصله d 5.2 تا d3 بهترین عملکرد را در کاهش نشست و افزایش ظرفیت باربری ایفا می کند. این درحالی است که با افزایش نسبت طول ستون سنگی به قطر آن میزان نشست و ظرفیت باربری، تغییرات چشمگیری را پیدا می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم