• تحلیل روند پیدایی و تحول مناطق شهری با تأکید بر gis

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 425
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  راهبرد توسعه شهر فرایند آماده سازی و تحقق چشم انداز بلند مدت شهر از طریق تهیه برنامه های عملی کوتاه مدت و میان مدت برای توسعه پایدار شهر است که بر مشارکت فراگیر شهروندان، رشد عادلانه، تعادل زیست محیطی و تقویت رقابت اقتصادی شهر تاکید دارد. هر فضای کالبدی به منظور در برگرفتن فعالیتی معین و برای پاسخگویی به نیازها و خواسته های استفاده کنندگان پدید می آید. ساختار کالبدی شهر دارای ویژگی های طبیعی، تحولات تاریخی مکان شهر و چگونگی توسعه فیزیکی آن است و مجموعه ای از عوامل موجب پیدایش شهر شده اند. یکی از شیوه های تمرکز زدایی در جهان، تمرکز زدایی فضایی بر اساس ایجاد شهرهای جدید است. بر این اساس به منظور تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ (مادرشهرها) که دارای سر ریز جمعیتی هستند و محدودیت هایی در گسترش فیزیکی دارند، ایجاد شهرهای جدید با هویت مستقل یا به صورت اقماری یکی از ایده های غالب در نزد متخصصان شهرسازی و برنامه ریزان شهری است. هدف از انجام این پژوهش «بررسی روند پیدایی و تحول منطقه شهری گلسار» در طی چند دهه اخیر می باشد. متغیرهای این تحقیق جهات مطلوب توسعه، تمرکز زدایی از جمعیت و برنامه ریزی و طراحی توسعه شهری می باشد. نتایج یافته های پژوهش نشان داد که شکل گیری منطقه شهری گلسار بر اساس برنامه ریزی و طراحی توسعه شهری بوده و هدف از ایجاد منطقه شهری گلسار تمرکز زدایی از جمعیت شهر رشت بوده است. هم چنین مشخص شده که روند احداث منطقه شهری گلسار جهات مطلوب توسعه شهری رعایت شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها