• طراحی فضاهای عمومی با توجه به احتیاجات انسان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 536
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  فضاهای عمومی، فضاهایی هستند که افراد و گروه های مختلف اجتماعی در آن سهیم اند. این فضاها محل تبادل افکار و اطلاعات و مکانی برای شکل گیری شبکه های اجتماعی هستند. چنین فضاهایی بیش از آنکه تنها یک فضا باشند، یک تجربه اند. فضاهای عمومی می توانند جهت تامین یک فعالیت ویژه، طراحی و برنامه ریزی شوند یا دارای تنوع کالبدی و فعالیتی باشند. در این مقاله سعی بر این است با شناسایی احتیاجات اساسی انسان در ضفاهای عمومی، از آن برای طراحی فضاهای عمومی پویاتر و سرزنده تر استفاده کرد. در این تحقیق، از روش توصیفی و تحلیل محتوای اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که، کیفیت محیط با گونه های فعالیت و نحوه حضور افراد در فضا پیوستگی دارد. فضاهای عمومی موفق، در دسترس هستند، مردم برای مشارکت در فعالیت ها در آن جا جمع می شوند، مکان بسیار دلپذیری محسوب می شود و در کنار چشم انداز مناسب، مکانی برای تعاملات اجتماعی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها