• ارزیابی تاثیر شاخص های مرفولوژیکی شهر در عملکرد انرژی ساختمان در جهت توسعه پایدار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 816
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  رشد روز افزون جمعیت، وابستگی به انرژی های تجدید ناپذیرو به تبع آن افزایش رشد مصرف انرژی به ویژه انرژی های فسیلی، که یکی از مهم ترین منابع انرژی مصرفی در ساختمان ها می باشد، آسیب های زیست محیطی فراوانی را به دنبال داشته است. در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی استراتژی های مختلفی وجود دارد. طراحی شهری انرژی کارا به این موضوع می پردازد که چگونه می توان تنها با طراحی الگوهای بهینه و با انتخاب مناسب شاخص های مورفولوژیکی اثر گذار بر مصرف انرژی ساختمان، برای هر اقلیم میزان مصرف انرژی ساختمان ها را کاهش داد. باید توجه داشت آنچه امروزه کمتر در کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها بدان پرداخته شده است ویژگی های معماری ساختمان ها بتنهایی نیست بلکه تاثیری است که مورفولوژی شهری در بهینه سازی مصرف انرژی به همراه دارد. از این رو پژوهش حاضر با به کاربرد روش توصیفی-تحلیلی، در پی آن است که با مروری بر تاثیر شاخص های مرفولوژی شهری بر مصرف انرژی ساختمان، چهارچوبی جهت مطالعات مرفولوژیکی شهر با محوریت بهره وری مصرف سوخت ساختمان تهیه نماید، زیرا اجتناب از اشتباهات در مراحل اولیه طراحی شهری می تواند منجر به شکل گیری بیشتر شهرهای سازگار با محیط زیست شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها