همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثربخشی آموزش مهارت های گفتگوی موثر بر احساس تنهایی زنان قربانی خشونت خانگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/02/01
  • تعداد بازدید: 581
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  خشونت در خانواده از عواملی است که سلامت و امنیت خانواده را تهدید می کند. پیشگیری و کنترل خشونت علیه زنان در خانواده و پیامدهای فردی و اجتماعی آن مستلزم شناخت درست وضعیت، علل و نتایج آن است. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های گفتگوی مؤثر بر احساس تنهایی زنان قربانی خشونت خانگی می باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها از نوع نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه شاهد بود. جامعه آماری این پژوهش تعداد 34 نفر از زنان خشونت دیده مراجعه کننده به مراکز و کلینیک های خدمات روانشناختی و مشاوره شهر مشهد به روش تصادفی ساده 17 نفر در گروه آزمایش و 17 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. برنامه آموزش گفتگوی موثر در 10 جلسه بر روی گروه آزمایش انجام شد. داده های حاصل از پرسشنامه احساس تنهایی با آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر این است که ارتقای روابط باعث کاهش نمرات آزمودنی ها در احساس تنهایی (0.05(p<، و افزایش نقش و اهمیت ارتباطات در روابط زناشویی می گردد و این رویکرد می تواند با برطرف کردن موانع باعث بهبود و ارتقاء احساس تنهایی شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها