• نقش رسانه های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی (مطالعه موردی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 856
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش رسانه های اجتماعی بر روی عملکرد شغلی که به طور غیر مستقیم توسط سه بعد سرمایه اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد، انجام گرفته است. لازم به ذکر است که متغییر سرمایه اجتماعی، در این مطالعه به عنوان متغییر میانجی شناسایی شد. ابعاد مورد بررسی رسانه های اجتماعی؛ بعد استفاده اجتماعی، استفاده شناختی و استفاده تفننی است. هم چنین در اندازه گیری عملکرد نیز دو بعد عملکرد شغلی عادی و عملکرد شغلی نوآورانه مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز برای این پژوهش توسط نمونه گیری تصادفی از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به وسیله ابزار پرسشنامه با مقیاس پنج رتبه ای لیکرت بوده است؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار spss و smart pls استفاده شد. مطالعه حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث راهبرد یک پژوهش پیمایشی است و در زمره تحقیقات همبستگی با استفاده از الگوی علی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شیوه استفاده از رسانه های اجتماعی برای جامعه پذیری، سرگرمی یا تسهیم دانش، با توجه به قابلیت های ادراک شده از رسانه های اجتماعی بر روی نتایج عملکرد شغلی متغییر و تاثیرگذار است. هم چنین نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی در اثر گذاری استفاده از رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران نیز مورد تایید قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها