اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت های ساختمانی شهر اصفهان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/12/10
  • تعداد بازدید: 294
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت های ساختمانی شهر اصفهان در سال 1395 می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کارکنان و مدیران شرکت های ساختمانی شهر اصفهان می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. بدین ترتیب نمونه گیری در دو مرحله انجام گرفت. هم چنین به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس استفاده گردید. نتایج بدست آمده از بررسی عملکرد ساختمانی از روش کارت امتیازی متوازن نشان داد بکارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد آن شرکت ها بطور کلی و بر چهار بعد آن یعنی عملکرد مالی، مشتری و بازار، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری تاثیر مثبت و معنادار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها