• جهانی شدن و اثر آن بر فقر شهری در ایران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 426
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  جهانی شده فرآیند ادغام اقتصادهای جهان در هم بیان می شود. روند جهانی شدن اقتصادی، در طول بیش از پنج قرن گذشته شکل گرفته است. فرآیند جهانی شدن به نیرویی برای کاهش پدیده فقر تبدیل گشته و توانسته است که برخی کشورهای در حال توسعه را یاری دهد تا فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته کمتر نمایند. در کنار این موفقیت ها، برخی نگرانی ها نیز از بابت نقش متضادجهانی شدن بر گسترش فقرگسترش پیدا کرده است. آزادسازی تجاری به عنوان نماد جهانی شدن در دنیای کنونی، بخش ها و متغیرهای گوناگون اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است که یکی از متغیرهای مهم در این زمینه فقر است. در ایران سهم مهمی از فقر مربوط به مناطق شهری است. بنابراین بررسی عوامل تاثیر گذار بر فقر شهری ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه اثر آزادساز ی تجاری را برنرخ فقر شهری ایران مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، مدل خود توضیح برداری برای بررسی عوامل موثر بر فقر شهری در ایران در دوره ی زمانی 1395-1357 برآورد شد. و از الگوهای تصحیح خطا و هم جمعی جوهانسون- جوسیلیوس برای بدست آوردن روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها استفاده گردید . بر اساس یافته های پژوهش، آزادسازی تجاری در کوتاه مدت سبب افزایش نرخ فقر شهری شده است و در بلند مدت به کاهش آن کمک کرده است. لذا، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها در کشور باید به گونه ای باشد که آثار منفی و تهدیدهای ناشی از آزادسازی تجاری برفقر شهری درایران را کمینه کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها