• تولید نانوکپسول های حاوی رنگدانه های جلبک دریایی .sargassum sp به روش خشک کردن انجمادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/04
  • تعداد بازدید: 725
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در سال های اخیر استفاده از آنتی اکسیدان های سنتزی به دلیل سمیت و دارا بودن خصوصیات سرطان زایی و افزایش گرایش مصرف کنندگان به غذاهای طبیعی محدود شده است. لذا مطالعات در خصوص استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان های سنتزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق، شناسایی ترکیبات عصاره جلبک دریایی سارگاسوم (sargassum sp.) و اندازه گیری میزان ترکیبات کاروتنوئیدی، فنلی و فلاونوئیدی کل به روش اسپکتروفتومتری انجام شد. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره جلبک استخراج شده نیز با آزمون مهار رادیکال های آزاد (dpph) مورد بررسی قرار گرفت. سپس ریزپوشانی عصاره جلبک با پوششی از صمغ مالتودکسترین (m) توسط خشک کن انجمادی انجام شد. ارزیابی ها حاکی از وجود مقادیر متوسط mg/g 0.32، mg ga/eg 84.19 و mg ga/eg 4.03 به ترتیب از ترکیبات کاروتنوئیدی، فنل و فلاوونوئید در عصاره بود. نتایج نشان داد امولسیون تهیه شده از مخلوط رنگدانه جلبکی و مالتودکسترین و صمغ عربی کاملاً پایدار بوده، و مقادیر ویسکوزیته mpa.s 50±1200 اندازه گیری شد. مقادیر رطوبت و اندازه نانوکپسول های حاوی عصاره جلبک به ترتیب 0.32± 2.13 درصد و nm73.57±745.40 محاسبه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها