• نقش فعالیت های گروهی در بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان (با تأکید بر یادگیری مشارکتی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 2536
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  از دیرباز در مدارس روش های تدریس معلم محور، روشی که به شکل انفرادی معلم در کلاس صحبت می کرد و دانش آموزان فقط تماشاگر بودند، متداول بود. اما روش ها و راهبردهای آموزشی که بر اساس دانش آموز محوری است نشان می دهد که علمکرد بهتری در یادگیری دانش آموزان خواهد داشت. روش یادگیری مشارکتی روشی است که دانش آموزان در کلاس نقش فعالی داشته و معلم فقط جهت دهنده است و نوعی کار گروهی با هدف یادگیری بهتر می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیقی، توضیفی با گردآوری منابع کتابخانه ای به بررسی نقش یادگیری مشارکتی به عنوان روشی گروهی در بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان پرداخته شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد، این روش علاوه بر اینکه باعث بهبود وضعیت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می گردد، روابط اجتماعی آینده دانش آموزان، کاهش اضطراب و افزایش تمرکز و بسیاری از اثرات مفید را برای دانش آموزان فراهم خواهد آورد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها