• فساد مالی و راهکارهای مواجهه با آن در دانشگاه های شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 334
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  "همانگونه که خداوند متعال به تو احسان کرده است، احسان کن و در روی زمین فساد مجوی که خداوند فسادگران را دوست نمی دارد". دانشگاه و نهاد علم، یکی از نهادهای اصلی است که خروجی اش می تواند منجر به توسعه، اصلاح جامعه و مبارزه با فساد شود. بنابراین یکی از کارکردهای اصلی و اساسی این نهاد، ارایه الگوی تعامل سالم و سازنده میان اعضای جامعه، تربیت آینده سازان کشور مبتنی بر آموزه های اخلاقی و سلامت و حساس کردن آن ها نسبت به پدیده فساد و مبارزه با فساد است. در تحقیق حاضر به بررسی راهکارهای مواجهه با فساد مالی در دانشگاه ها، خواهیم پرداخت و مسئله این تحقیق آن است که چگونه در نهادی هم چون دانشگاه، می توان از بروز فساد مالی جلوگیری کرد. هم چنین شایسته است به این مسئله توجه نمود که، دانشجویان، اقدام به ترک مکان هایی می کنند که در آن ها فساد فراوان است و ترجیح می دهند در مکان هایی تحصیل کنند که فساد در آن ها کمتر ریشه دوانده است. در تحقیق کنونی برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه استفاده شد؛ برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های انجام گرفته نیز از روش تحلیل تم استفاده گردید در این راستا با 20 نفر از اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های سراسری، آزاد و پردیس شهر تهران؛ به روش نیمه ساختار یافته مصاحبه شد و متون مصاحبه در شش مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و تم های فراگیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تجزیه و تحلیل منجر به شکل گیری 158 کد توصیفی، 56 کد تفسیری و 8 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی، گردید. نتایج نشان داد که، تجدید نظر در بودجه نهادهای آموزشی، فرهنگ سازی ریشه ای، توجه به کارآمدی دستاوردهای آموزشی، بازتعریف چشم انداز و بازآرایی آیین نامه های دانشگاه ها، آموزش زندگی اخلاق مدارانه، اصلاح سیستم نظارتی و شفاف سازی، تبیین سیستم تشویق و تنبیه قانونی و تاکید بر مبانی اعتقادی، از جمله راهکارهای مواجهه با بروز فساد مالی در دانشگاه ها می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها