• بررسی تأثیر استفاده از ابزار های تبلیغاتی بر رشد و توسعه صنایع دستی شهر مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/03/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/03/29
  • تعداد بازدید: 451
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  صنایع دستی یکی از مهم ترین حوزه های اقتصاد فرهنگ است که می توان از قابلیت های آن برای توسعه متوازن و همه جانبه و جذب گردشگر استفاده کرد. در دهه های اخیر صنایع دستی به عنوان یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنایع یاد شده و بسیاری از کشورها، این صنعت را به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد زایی خود شناخته اند و تلاش فراوانی در راه توسعه این صنعت دارند. هم چنین یکی از راه های معرفی، ترویج و بازاریابی برای صنایع دستی استفاده از رسانه های جمعی و ابزارهای تبلیغاتی است و بر این اساس در این تحقیق، موضوع میزان تاثیر استفاده از ابزارهای تبلیغاتی بر رشد و توسعه صنایع دستی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه شهر مشهد از نظر تولید و فروش صنایع دستی از مناطق شاخص کشور است، شهر مشهد برای این تحقیق که با روش پیمایشی انجام شد، مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و ابزار پرسش نامه که توسط محقق طراحی شد، 384 نفر که تعدادی از این افراد شامل گردشگران بودند، به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از آزمون های پارامتریک مانند t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که تبلیغات رادیو و تلویزیون، فیلم و سینما، بروشور و کاتالوگ، تابلوهای تبلیغاتی، کتاب بر صنایع دستی موثر است. بر اساس یافته های بدست آمده، با تقویت تبلیغات صنایع دستی از طریق رادیو و تلویزیون، فیلم و سینما، بروشور و کاتالوگ، تابلوهای تبلیغاتی و کتاب می توان به رشد و توسعه این صنعت کمک کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها