• بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد خرسان 2

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 857
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی ساختگاه سد خرسان 2

  هر ساختگاه سد خرسان 2 در 60 کیلومتری جنوب غربی شهرستان لردگان واقع‌شده است. ساختگاه سد بر روی یال شمالی تاقدیس سرکمر قرارگرفته است. شیب و راستای لایه‌بندی در دو تکیه‌گاه تقریباً مشابه است. دره محل سد یک دره v شکل و نامتقارن است. دسته‌درزه‌های موجود در منطقه، تحت یک سیستم واحد (متأثر از ساختار تشکیل چین‌خوردگی) ایجادشده‌اند. در این مقاله جهت بررسی زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد خرسان 2، آزمایش های برجا شامل؛ دیلاتومتری، برش مستقیم برجا، بارگذاری صفحه ای، لوژون و شاخص کیفی سنگ موردمطالعه قرارگرفته است.

  با توجه به مطالعات ژئومکانیکی صورت پذیرفته، میانگین مدول تغییر شکل‌پذیری برآورد شده از آزمون دیلاتومتری و بارگذاری صفحه ای به ترتیب، 84/8 و 45/20 گیگاپاسکال و همچنین میانگین ضریب چسبندگی و زاویه اصطکاک برآورد شده از آزمایش برش مستقیم برجا، 77/0 مگاپاسکال و 6/37 درجه است. بر اساس آزمایش لوژون، تکیه گاه چپ بیشترین نفوذپذیری را نسبت به تکیه گاه راست و بستر سد دارد. طبق تقسیم بندی کیفی سنگ ها بر اساس rqd توده سنگ‌های بستر سد در ردیف خوب قرار می گیرند. البته شایان‌ذکر است که تکیه گاه و ساحل چپ، کمترین مقدار rqd را دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها