• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/25
  • تعداد بازدید: 867
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شبکه شهری کشور، طی دوره های گوناگون تحولات ژرفی داشته است به گونه ای که باعث افزایش و تمرکز مراکز اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در شهرها، قابلیت مهاجرپذیر بودن آن ها بیشتر شده است. این جریانات به طور کلی به دنبال اجرای اصلاحات اراضی و نیز اجرای طرح های شهری اتخاذ گردید که توسط آن ها در ایران و هم چنین توجه زیادتری به مراکز استان ها با این پدیده روبرو می باشند. بررسی نقش طرح های شهری گویای این واقعیت است که به نوعی این طرح ها متاثر از اجرای طرح های شهری می باشد. طرح های شهری در کشور بسیار مطلوب عمل نکرده است. و مشکلاتی که طرح های شهری در اجرای نقش آفرینی خود داشتند. نتوانستند شبکه شهری کشور را به خوبی هدایت نمایند. در این پژوهش سعی بر این است تا نقش طرح های شهری در شبکه شهری بررسی گردد. و در این مقاله از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. که می توان از نتایج این تحقیق استفاده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها