• شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک سازمان (مورد مطالعه: سازمان شهرداری مشهد)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 255
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  برنامه ریزی استراتژیک نقش کلیدی در موفقیت سازمان ها در میدان رقابت دارد. این نوع برنامه ریزی اگر به درستی تدوین شود، به انتخاب استراتژی هایی منجر می شود که درصورت اجرای صحیح و به موقع، موجب تعالی و پیشتازی سازمان می شود. اهمیت این امر در موفقیت سازمان ها سبب شد تا در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای برنامه های استراتژیک سازمان شهرداری مشهد پرداخته شود. این تحقیق که از نوع توصیفی – پیمایشی است با شناسایی 34 مانع اجرای برنامه های استراتژیک در 7 گروه شامل موانع مدیریتی، سیستمی، ساختاری، فرهنگی، انسانی، برنامه ریزی و محیطی به روش دلفی و نظر 30 نفر خبرگان منتخب بر اساس روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. هم چنین با استفاده از آزمون فریدمن، اولویت بندی موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک انجام گردید. بر این اساس موانع مدیریتی با میانگین رتبه 5.48 با اولویت ترین گروه و موانع فرهنگی با میانگین رتبه 3.62 کم اولویت ترین گروه مشخص شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها