• ساختار سرمایه و عوامل تأثیرگذار بر آن در شرکت های املاک و مستغلات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 314
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این مقاله به بررسی عوامل خرد و کلان اقتصادی تاثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت های املاک و مستغلات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 90 تا 96 می پردازد. روش استفاده شده برای این تحقیق، مدل حداقل مربعات معمولی با اثرات ثابت در سطح متغیرهای مستقل مختص شرکت و مدل داده های تابلویی پویا در سطح متغیرهای مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از این 10 eviews کلان اقتصادی می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اقتصاد سنجی پژوهش نشان می دهد که نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته، ارتباطی مثبت و معنی دار با فرصت های رشد شرکت و ارتباطی منفی و معنی دار با ملموس بودن دارایی ها، سودآوری و نقد شوندگی دارد. ضمناً رابطه ای معنی دار میان نسبت بدهی و اندازه شرکت و هزینه بهره یافت نشد. در سطح متغیرهای کلان اقتصادی نیز مشخص شد که نرخ تورم و نرخ بهره با نسبت بدهی با متغیر وابسته ارتباطی مثبت و معنادارد. gdp ارتباطی منفی و معنی دار و نرخ

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها