• رابطه ذهن آگاهی با علائم افسردگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/07/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/07/01
  • تعداد بازدید: 263
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله رابطه ذهن آگاهی با علائم افسردگی

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ذهن آگاهی و علائم افسردگی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز انجام پذیرفت. طرح تحقیق، توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود در راستای اهداف پژوهش، نمونه به تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ی افسردگی بک ویرایش دوم (2000) و فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (2006) بود. برای تجزیه و تحلیل آماری از روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد که ذهن آگاهی همبستگی منفی و معناداری با علائم افسردگی دارد، همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ذهن آگاهی 20 درصد علائم افسردگی را تبیین می کند. یافته های این تحقیق دارای تلویحات درمانی مبنی بر انجام مداخلات بالینی برای پیشگیری و درمان اختلال افسردگی از طریق آموزش مهارت های ذهن آگاهی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها