• بررسی دیوار برشی فولادی کوپله دارای سخت کننده های قائم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/23
  • تعداد بازدید: 206
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی دیوار برشی فولادی کوپله دارای سخت کننده های قائم

  دراین مقاله به بررسی اثر سخت کننده های قائم در دیوار برشی فولادی کوپله میپردازیم. برای این کار از دو نوع سیستم دیوار برشی فولادی کوپله ساده و دیوار برشی فولادی کوپله دارای سخت کننده قائم استفاده کرده ایم. در مدل تقویت شده سخت کننده های به ضخامت 5mm به صورت قائم به هر کدام از صفحات فلزی اضافه می کنیم. فاصله سخت کننده ها از لبه ورق ها برابر 1.3 عرض ورق فولادی می باشد. در این دو دیوار برشی فولادی کوپله جنس مصالح یکسان است. به دیوار برشی فولادی جا به جایی به میزان 58.2 میلی متر وارد می کنیم. و با استفاده از روش یانگ نمودار پوش آور را دو خطی می کنیم. سپس با دیوار برشی فولادی کوپله مقایسه می کنیم. نتایج نشان دهنده آن است که ظرفیت باربری دیوار برشی کوپله دارای سخت کننده قائم به میزان 12.41 درصد بیشتر از نمونه دیوار برشی فولادی کوپله ساده می باشد. هم چنین ضریب اظافه مقاومت، ضریب ناشی از شکل پذیری، ضریب رفتار، نسبت شکل پذیری دیوار برشی فولادی کوپله دارای سخت کننده قائم به ترتیب برابر 3.580370486، 4.498809015، 17.32208146 و 10 می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها