• مروری بر مطالعات بازاریابی رسانه های اجتماعی در نشریه مرور مدیریت ورزشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 550
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مروری بر مطالعات بازاریابی رسانه های اجتماعی در نشریه مرور مدیریت ورزشی

  زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر مرور مطالعات بازاریابی رسانه های اجتماعی در نشریه مرور مدیریت ورزشی بود.

  روش کار: بر اساس تعریف بازاریابی شبکه های اجتماعی; کلمات کلیدی بازاریابی دیجیتال، رسانه اجتماعی، بازاریابی اجتماعی، بازاریابی آنلاین، بازاریابی اینترنتی و بازاریابی موبایلی در پایگاه نشریه مرور مدیریت ورزشی جستجو شد. بر این اساس 16 مقاله شناسایی گردید. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق چک لیست محقق ساخته بود.

  یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد، از 16 مقاله در حیطه رسانه های اجتماعی، بیش ترین تعداد مقاله از دیدگاه موضوعی به استفاده کنندگان (7 مقاله) پرداخته اند و پس از آن موضوعات استراتژیک (5) و در نهایت کاربردی (4) قرار دارند. بیش ترین تعداد مقاله (5) در سال 2019 چاپ شده است. بیشتر تحقیقات به طور کلی رسانه های اجتماعی (8) را مورد بررسی قرار داده اند و پس از آن توئیتر (3) قرار دارد. در بخش نوع مقالات ،مقالات پژوهشی 15 مورد و تنها یک مورد مقاله مروری یافت شد. در مجموع 41 محقق در این زمینه فعالیت نموده اند که سهم آمریکا با 22 محقق بیش تر از سایر کشورهاست. در نهایت، ورزش حرفه ای (5) بیش ترین حیطه تحقیقاتی را به خود اختصاص داده است.

  نتیجه گیری: روند رو به رشد انجام تحقیقات در زمینه رسانه های اجتماعی نشان از افزایش محبوبیت و کارایی آن ها در جامعه داشته و ابعاد مترکز بر استفاده کنندگان از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها