• پاسخ tnf-α به تمرین هوازی و مصرف ژل رویال در بیماران مبتلا به ام اس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 159
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله پاسخ tnf-α به تمرین هوازی و مصرف ژل  رویال در بیماران مبتلا به ام اس

  زمینه و هدف: پاتوژنز ms شامل التهاب و  فاز تخریب اعصاب است. ms  با یک التهاب اتوایمیون  به غلاف  میلین و اغلب با یک حمله ناگهانی آغاز می شود؛ سپس وارد مرحله بهبود می بشود که چند ماه تا چندین  سال به طول می انجامد. پژوهش حاضر به منظور بررسی شش هفته تمرین هوازی و مصرف ژل رویال بر فاکتور التهابی tnf-α در بیماران ms انجام شد.

  موادو روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی،  32 نفر بیمار مبتلا به ام اس در 3 گروه: 1-ورزش + ژل رویال (10نفر)،  2- ژل رویال (11نفر) و 3-دارونما (11نفر)  تقسیم شدند.  تمرین به مدت 6 هفته، هر هفته 3 جلسه  روی چرخ کار سنج و با شدت 60% ضربان قلب بیشینه آغازشد. سپس شدت تمرینات به صورت پلکانی افزایش یافت و در هفته ششم به 80% ضربان قلب بیشینه رسید. دوز مصرف روزانه ژل رویال 1000 میلی گرم بود. غلظت سرمی آنزیم های کبدی پیش و پس از انجام پژوهش اندازه گیری شد.

  یافته ها: یافته ها نشان داد مقدار tnf-α در گروه های ورزش و ژل رویال (0.039=p) و ژل رویال (0.015=p) کاهش معنی داری داشته، اما در گروه دارونما معنی دار نبود (0.364=p).

  نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد تمرین هوازی+ مصرف ژل رویال باعث بهبود tnf-α در بیماران ms می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها