• تاثیر افزودن نانواکسید منیزیم در مدول الاستیسیته خاک رس رشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 218
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر افزودن نانواکسید منیزیم در مدول الاستیسیته خاک رس رشت

  مدول الاستیسیته خاک ها از مهم ترین پارامترهای رفتاری و تغییرشکل پذیری آن ها به شمار می رود. افزایش مدول الاستیسیته و به دنبال آن سختی خاک می تواند موجب کاهش تغییرشکل لایه خاکی شود و نشست سازه ها و یا تاسیسات مستقر بر آن ها را کاهش دهد. از سوی دیگر رس های نرم و دارای رطوبت بالا مانند خاک های سطحی در بسیاری از مناطق شهر رشت، از جمله خاک های مساله داری هستند که ضعف باربری و زیاد بودن نشست آنها برای بهره برداری سازه مشکل آفرین خواهد بود. از این رو بهسازی این خاک ها در پروزه های مختلف متداول است. در این مطالعه تاثیر یک ماده نانوی جدید (نانو اکسید منیزیم) در بهسازی خاک رسی جهت افزایش مدول الاستیسیته آن ها استفاده شده است. بدین منظور نمونه هایی از رس تثبیت شده با درصدهای مختلف ماده نانو، مورد آزمایش مقاومت فشاری محصور نشده قرار گرفته است و از طریق تغییرات تنش-کرنش شرایط تغییرشکل پذیری و مدول الاستیسیته آن ها بررسی شده است. نتایج نشان داده است که افزایش نانواکسد منیزیم با کلوخه ای کردن خاک رس، به شدت در افزایش سختی و مدول الاستیسیته آنها تاثیر خواهد گذاشت. نرخ افزایش مدول الاستیسیته در درصدهای پایین کاملاً برجسته است. به طوری که با افزودن 0.4 درصدی ماده نانو منیزیم رشد حدود 58 درصدی در مقدار مدول الاستیسیته خاک مشاهده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها