• تأثیر 4 هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح نسفاتین -1 و امنتین -1 پلاسمایی دختران چاق دارای اضافه وزن و چاق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 343
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر 4 هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح نسفاتین -1 و امنتین -1 پلاسمایی دختران چاق دارای اضافه وزن و چاق

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی 4 هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح پلاسمایی نسفاتین -1 و امنتین -1 دختران دارای اضافه وزن و چاق بود. برای این هدف، 20 دختر مبتلا به اضافه وزن و چاقی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین +دارونما (10) و تمرین+ مکمل (10 نفر) تقسیم شدند. گروه مصرف کننده اسپیرولینا و دارونما به ترتیب به مدت چهار هفته روزانه (2 قرص 500 میلی گرمی در روز) و کپسول حاوی آرد پیش از وعده غذایی اصلی دریافت کردند. برنامه تمرین تناوبی شدید در این مطالعه از آزمون rast (آزمون بی هوازی دوی سرعت) استفاده شد. مرحله اول خونگیری قبل از شروع مداخله و مرحله دوم 48 ساعت پس از خاتمه تمرینات بعد از 12 ساعت ناشتایی شبانه در شرایط تجربی اجرا شد. سطح پلاسمایی نسفاتین -1 در گروه تمرین + مکمل نسبت به پیش آزمون تأثیر معناداری داشت (0.007(p=. هم چنین پس از چهار هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف اسپیرولینا به طور معناداری سطح نسفاتین -1 در گروه تمرین+ مکمل نسبت به تمرین +دارونما بالاتر بود (0.04(p=. سطح پلاسمایی امنتین -1 در هردو گروه تمرین + مکمل و تمرین+دارونما نسبت به پیش آزمون تأثیر معناداری داشت (به ترتیب، 0.001 و 0.003=p). هم چنین پس از چهار هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف اسپیرولینا تغییر معناداری سطح امنتین -1 در گروه تمرین+ مکمل نسبت به تمرین +دارونما مشاهده نشد (0.49=p). در نتیحه به نظر می رسد تمرین تناوبی شدید به همراه مصرف اسپیرولینا می تواند با افزایش معنادار نسفاتین -1 و امنتین -1 بدن را در برابر بیماری های مرتبط با چاقی ایمن کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها