اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ارزیابی عملکرد اداره کل غرب سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ با روش تحلیل پوششی داده ها (dea)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 324
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی عملکرد اداره کل غرب سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ با روش تحلیل پوششی داده ها (dea)

  تغییرات فناوری و رقبا دو چالشی هستند که در جهان کنونی، محیط کسب و کارها را با آن چنان نوساناتی روبرو نموده اند که بدون پیش بینی آن ها، شرکت ها محکوم به شکست خواهند بود. به همین علت مدیران در محیط دشوار کسب و کار فعلی، می بایست عملکرد سازمان ها را به طور سیستماتیک مورد ارزیابی قرار داده تا بتوانند در مواجه با دگرگونی های اقتصادی بهترین تصمیم ها را اتخاذ نمایند. لذا در این پژوهش سعی شده است عملکرد اداره کل غرب تامین اجتماعی تهران بزرگ با روش تحلیل پوششی داده ها در قالب سنجش کارایی و بهره وری در بازه زمانی 96-90 مورد بررسی قرار گرفته شود.

  لذا نتایج گویای آن بود که این اداره کل در بازه زمانی مورد مطالعه در هر سه الگوی se، crs، vrs کارا بوده است و نتایج برآورد تغییرات بهره وری به روش شاخص مالم کوئیست در همین بازه زمانی نیز حاکی از آن است، تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در این اداره کل فقط در سال 96-95 از وضعیت خوبی برخوردار بوده و رشدی را به میزان 1.004 تجربه کرده است. ضمن این که کم ترین میزان تغییرات بهره وری کل مربوط به سال 94-93 به میزان 0.732 می باشد. این در حالی است که برآورد بهره وری کل عوامل تولید در بین سال های 96-90 به میزان 0.865 می باشد که نشان از و ضعیت نامساعد بهره وری کل عوامل تولید در اداره کل غرب تامین اجتماعی تهران است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها