همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تأثیر شبکه های اجتماعی بر رشد و شکست استارت آپ ها

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 311
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر شبکه های اجتماعی بر رشد و شکست استارت آپ ها

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر رشد و شکست استارت آپ ها بوده است. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل (کارکنان شرکت اسنپ، دیجی کالا، تاکسی بی سیم 133) به تعداد 376 نفر بودند این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش از دو پرسشنامه شبکه های اجتماعی و استارت آپ ها استفاده گردید. روایی و پایایی ابزار نیز مورد تأیید قرار گرفت.

  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (ضریب رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان) از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری و حضور صحیح و هدفمند در شبکه های اجتماعی بر رشد استارت آپ ها تأثیر دارد و مانع شکست آن ها می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها