• ارزیابی سواد رسانه ای شهروندان تهرانی (مطالعه موردی مناطق یک و بیست شهر تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 425
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی سواد رسانه ای شهروندان تهرانی (مطالعه موردی مناطق یک و بیست شهر تهران)

  امروزه رسانه ها عنصر جدایی ناپذیر زندگی انسان ها شده اند. آن ها با احاطه بر تولید و توزیع اطلاعات و حضور فراگیر آن در میان جوامع، مخاطبان را در معرض حجم وسیع اطلاعات قرار می دهند. برای این که بتوان مخاطبانی داشت که در کنار بهره گیری آگاهانه و فعالانه از این رسانه ها بتوانند خود را در برابر چالش ها و پیامدهای مخرب آن ها در زندگی محافظت کنند باید سواد جدیدی ایجاد کرد که از آن با نام سواد رسانه ای یاد می شود. کارشناسان مهم ترین هدف سواد رسانه ای را رشد و گسترش تفکر انتقادی و دادن قدرت کنترل به افراد در استفاده از برنامه های رسانه می دانند و فهم و تفسیر صحیح پیام های رسانه و تجزیه و تحلیل آن ها و آماده سازی افراد برای زندگی در جوامع دموکراتیک را در اولویت بعدی قرار می دهند و کم ترین نتیجه سواد را در یادگیری درباره تاریخ رسانه می دانند. به طور کلی هدف سواد رسانه ای این است که به مردم کمک کند تا به جای آنکه مصرف کنندگانی فرهیخته باشند، شهروندانی فرهیخته باشند. بنابراین با توجه به توضیحات گفته شده، هدف این پژوهش ارزیابی سواد رسانه ای شهروندان شهر تهران است.

  در این مطالعه به منظور گردآوری اطلاعات از ابزارها و کنترل های مداخله گر و اطلاعات شامل کتب و مقالات مربوط و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش ساکنین مناطق یک و بیست شهر تهران است. در این راستا پرسشنامه بین نمونه توزیع گردید. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت طراحی شده و در طراحی سؤالات سعی شده است که سوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سواد رسانه ای شهروندان مناطق یک و بیست شهر تهران با همدیگر اختلاف معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها