• ارزیابی الگوی تغییرات پوشش اراضی در شمال غرب ایران مطالعه موردی: شهرستان کلیبر-خداآفرین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 167
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی الگوی تغییرات پوشش اراضی در شمال غرب ایران مطالعه موردی: شهرستان کلیبر-خداآفرین

  یکی از مهم ترین عوامل در مدیریت سرزمین، شناخت وضعیت پوشش گیاهی است. از طرفی مطالعه پوشش گیاهی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از روش های سنتی و عملیات میدانی دشوار و محدود می باشد. استفاده از داده های سنجش از دور در بررسی خصوصیات طیفی پوشش گیاهی این مناطق می تواند بهصرف هزینه و زمان کمتر و دستیابی به اطلاعات دقیقتر منجر گردد. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه شاخص های مختلف پوشش گیاهی در برآورد میزان تغییرات پوشش اراضی شهرستان کلیبر-خداآفرین در یک بازهی زمانی 20 ساله (سال 1992 و سال 2012) می باشد.

  به همین منظور تصاویر لندست 5 و 7، سنجنده tm و etm+ مربوط به بازه های زمانی مورد نظر پس از انجام تصحیحات لازم و عملیات پیش پردازش در محیط نرم افزار envi، شاخص های ndvi ، savi ، osavi ، dvi ، ipvi ، rvi، irvi با هدف معرفی بهترین شاخص ترکیبی و شناسایی مناسب ترین مؤلفه اصلی و باندهای حاصل از تبدیل تسلدکپ با استفاده از تابع band math در محیط envi روی تصاویر منطقه کلیبر- خداآفرین اعمال شدند. نتایج نشان دادند که پوشش اراضی منطقه در طی 20 سال حدود 5 درصد معادل 15000 هکتار رشد منفی داشته است. در این مطالعه هم چنین مشخص شد که شاخص های osavi ، ndvi و tvi به ترتیب با داشتن مقادیر rmse کم تر و ضریب رگرسیون بالا، مناسب ترین شاخص برای ارزیابی پوشش گیاهی منطقه می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها