• بررسی تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری، نمونه موردی: طراحی ایستگاه راه آهن کرج با رویکرد تعاملات اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 635
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری، نمونه موردی: طراحی ایستگاه راه آهن کرج با رویکرد تعاملات اجتماعی

  ایستگاه راه آهن به عنوان یک فضای شهری هر روزه پذیرای جمعیت فراوانی است. بنابرایزن ایستگاه راه آهن را می توان فضایی تاثیرگذار در تعاملات اجتماعی در نظر گرفت. از این رو س شناخت و بررسی فضاهای ایستگاه راه آهن و نحوه تاثیرگذاری آن ها بر تعاملات اجتماعی هدف این پژوهش می باشد. برای رسیدن به این هدف از روش تحلیل محتوا و تلفیقی از قیاسی و استقرایی، ابتدا دیدگاه های صاحب نظران مختلف در باب فضاهای شهری، تعاملات اجتماعی و مولفه های آن، سپس نمونه های موفق در سطح بین المللی و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در استان البرز، شهر کرج و سایت ایستگاه راه آهن فعلی آن صورت پذیرفته و از بهمن 1397 تا اسفند98 روند زمانی آن شکل گرفته است.

  جامعه تحقیق، افراد ساکن شهر کرج و حومه از سن 15 تا بالای 50 سال می باشد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و به نمونه سوالات تحقیق پاسخ داده اند. سپس آزمون های آماری و استنباطی در نرم افزار spss نتایجی را بدست آورد که با توجه به آن ها نحوه تاثیرگذاری، اهمیت و اولویت فاکتورهای تاثیرگذار بر تعاملات اجتماعی را در بخش های گوناگون مشخص نمود و در پایان راه حل هایی برای یک طراحی معماری متناسب با نیازها، فعالیت ها، فرهنگ، نوع نگاه مخاطبین به ایستگاه راه آهن و استفاده از آن را ارائه نمود. در طراحی ایستگاه راه آهن کرج توجه به جغرافیای منطقه، فرهنگ جامعه و نیازهای امروزی ساکنین در قالب طرحی معمارانه و مطابق با استانداردها مورد توجه بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم