• بررسی اهمیت تاثیر سازماندهی فضای باز به افزایش کیفیت زندگی در مجتمع مسکونی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 477
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی اهمیت تاثیر سازماندهی فضای باز به افزایش کیفیت زندگی در مجتمع مسکونی

  از زمان استقرار بشر در سرپناه های ساخته شده توسط وی، انسان همواره در پی یافتن اندیشه ها و مفاهیم جدید برای دستیابی به آسایش و رفاه بیشتر بوده است. در معماری اساسی ترین عامل مردم اند، بنابراین شناخت نیازهای ساکنان یک مجتمع مسکونی و تلاش برای رسیدن به احساس رضایت سبب ارتقاء کیفیت زندگی خواهدشد. بنابراین باید شناخت درستی از نیازهای انسان و عوامل موثر بر کیفیت زندگی انجام گیرد. در این پژوهش تلاش می شود تا میزان تاثیر عامل فضاهای باز که برایجاد کیفیات اساسی معماری مسکونی تاثیر دارند، شناسایی شده و با توجه به آن، از گسترش فضای باز در واحدهای مسکونی در جهت غنا بخشیدن به کیفیت زندگی استفاده شود.

  پژوهش حاضر ترکیبی از روش های کیفی و کمی است و باتوجه به روش گردآوری اطلاعات در چارچوب روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی قرار می گیرد. جهت آزمون فرض، پرسشنامه ای تدوین و اطلاعاته مربوطه حاصل از تکمیل آن توسط 71 خانوار و به صورت 1775 داده آماری در نرم افزار spss تحلیل شد. نتیجه نشان دهنده رابطه ای معنادار و مستقیم بین افزایش کیفیت زندگی و سازماندهی فضای باز می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها