• ویژگی های استاد حرفه ای دانشگاه فرهنگیان از منظر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یاسوج

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/06/20
  • تعداد بازدید: 240
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ویژگی های استاد حرفه ای دانشگاه فرهنگیان از منظر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یاسوج

  از جمله مهم ترین عناصر فرایند یاددهی یادگیری، استاد حرفه ای می باشد لذا شناخت  ویژگی های مطلوب استاد دانشگاه می تواند به منزله نقطه اطمینانی در فراهم کردن زمینه دستیابی به اهداف تعلیم و تربیتی تلقی گردد لذا در این تحقیق در پی شناخت ویژگی های استاد حرفه ای دانشگاه فرهنگیان بر می آییم. در این پژوهش جامعه مورد بررسی تمام دانشجویان ورودی سال 93 دانشگاه فرهنگیان می باشد به طوری که نمونه ی این تحقیق با روش کوکران و به صورت نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شد که روایی آن توسط متخصصان تایید گردید و پایایی آن 0.932 می باشد.

  برای تحلیل سوالات از آزمون فریدمن و برای تحلیل فرضیات از تحلیل کواریانس استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که جنسیت بر مولفه های دانش، مهارت، نگرش، اخلاق و توانایی تاثیر گذار نیست ولی بر اهمیت مولفه ها تاثیر گذار می باشد به طوری که برای دانشجویان پسر مولفه دانش و دانشجویان دختر مولفه مهارت از اهمیت بیشتری برخوردار است.

  به صورت کلی برای دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه حیطه های دانش، نگرش، اخلاق، مهارت و در آخر توانایی از اهمیت بیشتری برخورددار است. در انتخاب و جذب استاد دانشگاه فرهنگیان باید به ترتیب به حیطه های دانش، نگرش، اخلاق، مهارت و در آخر توانایی توجه شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها