• نگرش کاربران گوشی های هوشمند نسبت به تبلیغات موبایلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/01/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/01/15
  • تعداد بازدید: 303
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نگرش کاربران گوشی های هوشمند نسبت به تبلیغات موبایلی

  نسل جدید تبلیغات از طریق موبایل، تبلیغاتی است که بر اپلیکیشن ها و صفحات موبایل ظاهر شده و کالا و خدماتی را معرفی می کند. در این پژوهش تلاش شد تا به بررسی نگرش کاربران ایرانی نسبت به اینگونه تبلیغات بر گوشی های هوشمند سنجیده شود. این یک پژوهش کمی توصیفی است و جامعه آماری کلیه کاربران گوشی های هوشمند (شهر تهران) است. پرسشنامه حاوی 27 سوال از طریق روش نمونه گیری تصادفی توزیع شد که 451 پرسشنامه به طور صحیح مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های پرسشنامه شامل سرگرم کننده بودن، آگاهی بخش بودن، آزاردهنده بودن، معتبر بودن، شخصی سازی شدن، مشوق بودن و حالت کلی نگرش بود که ترکیبی از مطالعات مختلف استفاده شد. روایی آن توسط اساتید و مختصصان و پایایی آن از طریق الفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که سرگرم کننده بودن، آگاهی بخش بودن، شخصی سازی شدن و مشوق بودن بر نگرش کاربران اثرگذاشته و با آن رابطه معناداری دارد. در صورتی نگرش کاربران به تبلیغات بر اپلیکیشن های موبایل مثبت است که پیام تبلیغاتی جنبه سرگرم کنندگی، اطلاع رسانی، شخصی سازی شده داشته باشد و دارای و تشویق هایی باشد. برخلاف تحقیقات قبلی آزاردهنده بودن تبلیغات و اعتبار آن بر نگرش کاربران ایرانی تاثیری نداشته و حالت بی تفاوتی نسبت به این دو موضوع دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها