جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
32 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 32 مقاله
  توضیحات : عضو هیات علمی گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمی، گرمی، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی معدن
  • گرایش : معدن
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها