جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی مواد
  • گرایش : مواد
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها