• بررسی نقش فیبرینوژن در ارتباط احتمالی عفونت هلیکوباکترپیلوری با بیماری های ایسکمیک قلبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 618
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده اند که عوامل عفونی مانند کلامیدیا پنومونیه و هلیکوباکترپیلوری (helicobacter pylori=hp) با بیماری ایسکمیک قلب (ischemic heart disease=ihd) ارتباط دارند. مطالعات دیگری معتقدند که سطح بالای فیبرینوژن شاید یک عامل زمینه ای و حد واسط در ارتباط بین هلیکوباکترپیلوری و بیماری های ایسکمیک قلب باشد. با توجه به اهمیت بیماری های قلبی به عنوان اولین عامل مرگ و میر در ایران، در این مطالعه به بررسی نقش فیبرینوژن در ارتباط بین هلیکوباکترپیلوری و بیماری های ایسکمیک قلب پرداخته شد.

  روش کار: این مطالعه مقطعی  تحلیلی بر روی 261 نفر صورت گرفت. 131 نفر به عنوان مورد، از بیماران بستری در 130 ,ccu نفر به عنوان شاهد، از بیماران بخش های جراحی و ارتوپدی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران انتخاب شدند. در هر گروه وجود عفونت هلیکوباکترپیلوری، سطح فیبرینوژن و عوامل خطر بیماری قلبی مشخص شد. در آنالیز نهایی از آزمون های chi square ,t و مدل های خطی عمومی و لجستیک استفاده گردید.

  یافته ها: وجود عفونت هلیکوباکتر پیلوری با بیماری ایسکمیک قلب ارتباط نداشت. درصد فیبرینوژن بالا تفاوت معنی داری بین افراد دارا و فاقد بیماری قلبی که مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری بودند، نداشت.

  نتیجه گیری کلی: اگرچه در این مطالعه وجود ارتباط بین هلیکوباکترپیلوری، فیبرینوژن و بیماری های ایسکمیک قلب ثابت نشد ولی مکانیسم احتمالی چنین ارتباطی، می تواند تحریک سلول های تک هسته ای توسط باکتری باشد که باعث فعال شدن فاکتور شبه بافتی پیش انعقادی می شود. این عامل، از طریق مسیر خارجی انعقاد، باعث تبدیل فیبرینوژن به فیبرین می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها