جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
33 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه شیراز
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 33 مقاله
  توضیحات : استاد بخش راه و ساختمان و محیط زیست، دانشگاه شیراز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : محیط زیست
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها