جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : دانشجوی رشته آموزش زبان عربی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرا (س) اهواز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زبان و ادبیات عرب
  • گرایش : زبان و ادبیات عرب
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28