جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
21 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 21 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت مالی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها