جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
6 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه اراک
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 6 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها