جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
15 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه اراک
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 15 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اراک، اراک
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها