جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه گلستان
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی شیمی
  • گرایش : شیمی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها