• مقایسه ی اثر بلوک حسی- حرکتی بوپیواکائین با لیدوکائین دوز پایین و هیپرباریک در جراحی آنورکتال به روش بی حسی نخاعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 615
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: اعمال جراحی سرپایی به روش بی هوشی عمومی و یا بی حسی نخاعی انجام می شود. برخی از متخصصین بی هوشی به علت قابل پیش بینی بودن نسبی روند بی هوشی عمومی و جهت پرهیز از عوارض جانبی داروهای نخاعی، بی هوشی عمومی را انتخاب می کنند. از جمله عوارض جانبی داروهای نخاعی، می توان به سندروم عصبی گذرا (tns) ناشی از لیدوکائین، یا طول اثر غیرقابل پیش بینی و تهوع و استفراغ زیاد ناشی از پروکائین، و یا مدت اثر طولانی و سطح حسی غیرقابل پیش بینی بوپیواکائین اشاره کرد. کاهش دوز بوپیواکائین باعث کاهش مدت اثر آن می شود و روش saddle block سطح حسی مطمئنی ایجاد می کند. مزیت دیگر بوپیواکائین بلوک حسی انتخابی آن در دوزهای کم است که در جراحی های آنورکتال مفید می باشد. هدف از این مطالعه بررسی سطح حسی، طول مدت بی حسی و بلوک حسی انتخابی بوپیواکائین دوز پایین (low dose) و هپیرباریک در روش saddle block جهت جراحی های آنورکتال و مقایسه ی آن با لیدوکائین low dose و هیپرباریک بود.

  روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی بیماران به صورت تصادفی در دو گروه 32 نفری قرار گرفتند. در گروه بوپیواکائین، یک میلی لیتر بوپیواکائین 0.5 درصد هیپرباریک در وضعیت نشسته و در گروه لیدوکائین، یک میلی متر لیدوکائین 0.5 درصد هیپرباریک در همان وضعیت تزریق شد. بعد از پنج دقیقه بیماران در وضعیت لیتوتومی قرار گرفتند. فشارخون و ضربان قلب هر 5 دقیقه اندازه گیری و ثبت شد. شدت بلوک حسی و حرکتی، طول مدت بی حسی و تونیسیته ی اسفنکتر مقعد نیز در دو گروه ثبت شد.

  یافته ها: سطح بی حسی و طول مدت بی حسی در گروه بوپیواکائین بیشتر از گروه لیدوکائین بود. شدت بلوک حرکتی و از بین رفتن تونیسیته ی اسفنکتر مقعد در گروه لیدوکائین بیشتر از گروه بوپیواکائین ارزیابی شد. میانگین کاهش فشار خون در گروه لیدوکائین از نظر آماری بیشتر از گروه بوپیواکائین بود.

  نتیجه گیری: بوپیواکائین low dose و هیپرباریک در مقایسه با لیدوکائین، سطح حسی مناسب، طول مدت بی حسی مناسب و بلوک حسی انتخابی برای جراحی های آنورکتال در روش saddle block ایجاد می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها