جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : واحد امور بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : آموزش زبان انگلیسی
  • گرایش : آموزش زبان انگلیسی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها