جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
9 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه یاسوج
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 9 مقاله
  توضیحات : استادیار، گروه عمران، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه یاسوج
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29