جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
8 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 8 مقاله
  توضیحات : -،-،گیاه پزشکی،دانشگاه شهید باهنر کرمان،-،دانشکده کشاورزی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : کشاورزی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها